English version
Facebook YouTube
Agricola
Mecenat

Dyrygent

Pani dr Joanna Gutowska-Kuźmicz prowadzi Chór od początku jego istnienia(2007 ).Jest dyrygentem i kierownikiem artystycznym.

2012-11-29 Kraków. Photo by Wojciech Musiał

Asia Asia

Asia Asia

Artur

Photo by ..

Od maja 2014 do września 2015 roku obowiązki dyrygenta Chóru Męskiego Agricola pełnił pan Artur Sędzielarz, który zastępował przebywającą na urlopie macierzyńskim panią dr Joannę Gutowską–Kuźmicz. Przygotował chór do koncertów w Holandii,które odbyły się w październiku 2014 roku, gdzie braliśmy udział w uroczystościach 70-lecia wyzwolenia Bredy przez 1-szą Polską Dywizję Pancerną Generała Stanisława Maczka. Dzięki jego wytężonej pracy związanej z przygotowaniem 2-ch chórów Uniwersytetu Rolniczego mogliśmy zaśpiewać 24 października 2015 w koncercie w Krakowie w ramach Międzynarodowego Projektu „Building Bridges in Music”- Budowanie Mostów w Muzyce, wspólnie z chórami z Anglii i Holandii.

Olga

2008-11-29 Kraków. Photo by Stanisław Bryg

Pani Olga Lachowicz pełniła obowiązki dyrygenta od września 2008 do czerwca 2009. Najbardziej prestiżowym koncertem, w którym pani Olga Lachowicz dyrygowała naszym chórem był koncert w Bazylice Mariackiej 29.11.2008 w czasie Jubileuszu 130 lecia KChAUj. Wystąpiło wtedy 8 krakowskich chórów.